Medlemsmøte januar

Dato: 11. januar 2022
Tid: 19:00 - 21:00
Sted: ILP 1.025-TRS i UiT campus i Breivika

Vi har vårt faste medlemsmøte andre tirsdag i måneden kl. 1900. Alle er velkomne!